Příroda: Lesy

Wifina — Příroda: Lesy

Les je území hustě porostlé stromy. Jedná se o složitý ekosystém, který je zároveň domovem pro — spoustu druhů živočichů. Lesům se také přezdívá plíce Planety. Jeden hektar listnatého lesa totiž za — rok vyprodukuje 10 tun kyslíku. A to je množství, které spotřebují plíce osmatřiceti lidí.