Volný čas: Ochránci přírody

Wifina — Volný čas: Ochránci přírody

Ochránci přírody jsou lidé, kteří pečují o naši Planetu. Chrání přírodu, rostliny i živočichy. Navíc pečují o zraněná zvířata, provádí přírodovědné průzkumy a chrání i kulturní památky. Ochráncem přírody se může stát každý, kdo má chuť naší přírodě pomáhat.