Technika: Jak vznikají mapy

Wifina — Technika: Jak vznikají mapy

Nejstarší dochované mapy jsou staré 20 000 let, jde ale jen o pouhé náčrty menších území. Až — starověcí Řekové do nich začali zakreslovat také rovnoběžky a poledníky. V 16. století se pak — objevily první atlasy, které už obsahovaly celý soubor map.