Příroda: Skalní města

Wifina — Příroda: Skalní města

Česká skalní města patří mezi přírodní unikáty. Nikde ve světě totiž neexistuje tolik různých — skalních měst na tak malém území. Zatímco u nás můžete vidět výhradně pískovcová skalní města, — například na Korsice byste našli žulová a v Číně, Thajsku nebo na Kubě zase vápencová.