Poznávání lesa - Den s Lesy ČR

Tamtam — Poznávání lesa - Den s Lesy ČR

Z Jindřichova Hradce vyjede parní vlak v 10:44 a dorazí do stanice Senotín, kde je pro vás připravena poznávací vycházka. Na šesti stanovištích se dozvíte řadu zajímavostí o lesech i lesní zvěři a rostlinách. Vycházka končí ve stanici Kaproun, kde bude opékání špekáčků a čaj na zahřátí.