Archeopark Pavlov

Tamtam — Archeopark Pavlov

Před 30 tisíci let tady žili lovci mamutů a pozůstatky pravěkého života zde můžete najít dodnes. Přeneste se do doby, kdy se zdejší krajinou proháněli mamuti a lidé začínali vyrábět první nástroje pro lov a zpracování potravy. Dobrodružná výstava, která vás na chvíli vrátí do doby před tisíci lety.