Příroda: Co znamená recyklace?

Wifina — Příroda: Co znamená recyklace?

Veronika zjišťuje, co přesně znamená slovo recyklace v souvislosti s tříděným odpadem. Má třídění odpadu vůbec smysl? Proč se to dělá? K dalšímu využití surovin nebo z jiného důvodu?