Příroda: Krkavci

Wifina — Příroda: Krkavci

Veronika vysvětluje rozdíl mezi vránou, havranem a krkavcem. Jsou nelichotivé pověsti o krkavcích pravdivé? V ZOO zjišťuje odborné informace a uvádí veřejné mínění o krkavcích na pravou míru.