Archeopark pravěku

Tamtam — Archeopark pravěku

Seznamte se se životem pravěkých lidí v Archeoskanzenu ve Všestarech. Objevíte tady napodobeniny artefaktů ze všech období pravěku, jeskyni s malbami, akvárium s archeologickými nálezy, megalitickou hrobku či různé poklady. Zároveň se octnete na místě, kde probíhá archeologický výzkum a v naučné dílně si dokonce vyzkoušíte i některé pravěké činnosti.