Cesta časem

Tamtam — Cesta časem

Vydejte se s námi na cestu časem a postavte gotický oblouk, vytiskněte papír na tiskařském lisu nebo utkejte na tkalcovském stavu kousek látky. V Třebíči si můžete vyzkoušet na vlastní kůži různá řemesla, která existovala ve středověkých městech. Celou dobu vás budou provázet dvě postavičky, písař Jan Suchenius a kupec Francesco Calligardi. Objevíte je na všech panelech kolem.