Experiment: Různá vlnění

Lovci záhad — Experiment: Různá vlnění

Cíl experimentu: Demonstrace podélných a střižných vln, zobrazení vln pomocí Chladniho desky.