Tichý svět rostlin

Lovci záhad — Tichý svět rostlin

Miliony let před tím, než se první živočich vydal na svou cestu z moře na pevnou zem, byla souš osídlena jinými organismy – rostlinami. I lidská mysl v sobě nese toto poznání o prvotnosti rostlin a přetvořila ho v mýtus o Rajské zahradě. Nejstarší rostliny světa můžou dosahovat věku až 50 000 let. Bez rostlin by neexistoval život na Zemi – dávají nám kyslík, potravu, palivo, stavební materiál. Miliony let dávají a mlčí... Tentokrát budou Marek s Honzou pátrat po tajné řeči rostlin.