Experiment: Vaječný výbuch

Lovci záhad — Experiment: Vaječný výbuch

Cíl experimentu: Ukázat bouřlivou reakci vodíku s kyslíkem. — Jen pod dozorem dospělé osoby!