Technika: Samá voda

Wifina — Technika: Samá voda

Vodní elektrárna je místo, kde se energie vody přeměňuje na elektřinu. Ta je získávána pomocí vodního toku, který pohání turbíny napojené na generátor. Výhodou vodních elektráren je, že se během jejich provozu neuvolňují žádné zplodiny ani skleníkové plyny.