Společnost: Čarodějnice

Wifina — Společnost: Čarodějnice

Čarodějnice znali už ve starém Řecku a Římě, kde jim byly přisuzovány pouze zlé úmysly. Naopak v Číně byli čarodějové zvaní WU, vnímáni jako velcí pomocníci, kteří vypuzovali zlo a choroby. Obecně ale bylo na čarodějnictví pohlíženo spíše negativně a na čarodějnice byly pořádány hony.