Společnost: 112

Wifina — Společnost: 112

Linka 112 je číslo tísňového volání. Na území Evropské Unie se zdarma dovoláte přímo na složky integrovaného záchranného systému, tedy policii, hasiče nebo záchrannou službu.