Společnost: Jak se dělá počasí

Wifina — Společnost: Jak se dělá počasí

Počasí je souhrn meteorologických jevů a veličin. Meteorologické jevy jsou třeba bouřka, mlha nebo vichřice. Meteorologické veličiny pak teplota, vlhkost vzduchu nebo jeho tlak. O předpověď počasí se už ve starověku pokoušeli hvězdáři, kteří se snažili zkoumat vliv nebeských těles na teplotu nebo sluneční svit. Největšího rozmachu se předpovědi počasí dostalo ale až v 17. století s vynálezy barometru a barografu.