Lifestyle: Jak se vyrábí hračky

Wifina — Lifestyle: Jak se vyrábí hračky

Hračky se vyvíjí nejen podle potřeb dětí, ale i na základě měnících se postojů společnosti. Dnes je například důležité brát ohled při jejich výrobě na životní prostředí a stejně tak i na ty, kteří hračky vyrábějí. Proto jsou čím dál populárnější recyklované materiály nebo certifikované hračky z dílen, kde se dodržují lidská práva.