Technika: Čistírna odpadních vod

Wifina — Technika: Čistírna odpadních vod

O likvidaci odpadních vod se snažili už ve starověkém Řecku a Římě, většina měst byla vybavena sítí stok, které sváděly odpadní vodu do nejbližší řeky. V našich zemích fungovala jakási kanalizace už od dob Karla IV. Bohužel všechny odtoky odtékaly také do řek, a to až do roku 1906 kdy v Praze začala fungovat první čistírna odpadních vod. Zjistíme, jak se čistí odpadní voda v současnosti.