Technika: Linoryt

Wifina — Technika: Linoryt

Linoryt je jednou z výtvarných technik, která se používá k vytváření grafických děl. Do kusu lina se nejdříve vyškrábe určitý obrázek nebo vzor a ten se poté přetře barvou a obtiskne na papír. Samotná technika linorytu ovšem vychází z dřevorytu. Při něm se ale kresby vyrývají do dřevěných desek, což je mnohem náročnější.