Volný čas: Filmové profese

Wifina — Volný čas: Filmové profese

První filmy v začátcích kinematografie měly jen pár vteřin nebo minut. Režisér v nich byl zároveň i kameramanem a spolupracoval s několika herci, pro které vymýšlel krátké scénky. S rozvojem kinematografie a moderních technologií ale bylo zapotřebí rozšířit štáb o další profese. Každá z nich má pak svou úlohu v různých fázích výroby filmu.