Společnost: Mlady politolog

Wifina — Společnost: Mlady politolog

Politika je způsob, jak lidé díky vzájemné spolupráci rozhodují o fungování společnosti. Patří sem pravidla a postupy, které pomáhají lidem žít spolu a řešit problémy vznikající v jejich komunitě. Politika tak ovlivňuje takřka všechny aspekty našeho života od vzdělávání, zdravotnictví, průmyslu nebo kultury. I proto by se o ni měli zajímat všichni, včetně dětí a mladých lidí.