O zákazech

Lepší škola — O zákazech

Může mi učitel zakázat chodit na záchod při hodině? I kdybych šla třeba desetkrát?