O úkolech

Lepší škola — O úkolech

Každý den dostáváme domácí úkoly – jednou z češtiny, pak hned z matiky nebo z dějáku. Nemohli by se učitelé mezi sebou domluvit, aby toho nebylo tolik najednou?