Pět žvýkaček

Cvičíme se Sportíkem — Pět žvýkaček

Méďa Sportík koupil dětem žvýkačky. Tento díl je zaměřený na veselé cvičení s písničkami. — Děti by v tomto díle již měly zvládnout cviky z Rozcvičkové písničky. Méďa stále děti upozorňuje na správné dýchání. Děti si zopakují protahovací cviky z minulého dílu na Kočičí písničku. Písničkou tohoto dílu je Pět žvýkaček. Cílem je, aby děti uměly opakovat pohyby, které cvičí Sportík. — Zazní písničky: Hopi, hopi, hop; Rozcvičková; Kočičí; Pět žvýkaček.