Obruče

Cvičíme se Sportíkem — Obruče

Sportík si půjčuje od zajíce obruče. Děti v tomto věku by měly být schopné běhat i skákat mezi obručemi položenými na zemi a také obručemi proskočit. Obruče jsou také vhodné k výuce správného dýchání. — Zazní písničky: Hopi, hopi, hop; Rozcvičková; Skoky, běhy, plavání.