Poznáváme Sportíka

Cvičíme se Sportíkem — Poznáváme Sportíka

Tento cyklus je určen dětem ve věku od tří do čtyř let. Česká populace dětí se v průměru stává stále obéznější. Rodiče se proto snaží, aby děti začaly hrát tenis, hokej, golf, fotbal, basketbal a další sporty. Hranice, kdy děti začínají se sportovním tréningem se stále snižuje. Tím jsou jejich tělíčka samozřejmě vystavena vyšší zátěži, často jednostranné a najednou musí zvládnout i vyšší požadavky na koordinaci a fyzickou zdatnost. — Důležité tedy je, aby ještě před tím všechny děti, nezávisle na tom, zda budou později sportovat závodně, zvládly některé pohybové dovednosti a úkony, které jsou přirozené jejich věku a zároveň nezbytné k jejich zdravému fyzickému vývoji. — Národní sportovní agentura chce začít s výchovou k pohybu již od dětí v mateřských školách. Předškolní děti by měly zvládnout základní gymnastické pohyby, jakousi abecedu, na které budou stavět i dál. Základem všeho je správný postoj a správné dýchání. To vše je nutné se naučit. Z těchto základů pak lze přejít ke složitějším cvikům, například k chůzi po špičkách, přeskakování z nohy na nohu, skokům snožmo, skokům po jedné noze, házení a chytání míče, kotrmelcům atd. — Všechna tato cvičení nevyžadují po dětech náročné fyzické výkony, ale otvírá u nich všestrannost a předpoklady pro všechny ostatní sporty, které přijdou později. — Cyklus je určen dětem mezi 3-4 lety, tedy dětem v mateřských školkách. Cvičení musí být podané zábavnou formou, příběhově. Proto je učitelem méďa Sportík. Trošku obtloustlý kamarád, za kterým chodí děti do jeho brlohu a učí se různé pohybové návyky. Každý díl je zaměžen na určíté cvičení a v každém dílu jsou minimálně dvě jednoduché písničky nebo říkanky. Vše se děti učí postupně, aby si zapamatovaly slova i cviky. — Méďa Sportík hravou formou přivádí děti k pohybu a ukazuje, co by děti v tomto věku měly zvládnout. Cvičení je spojeno s písničkami, protože vzhledem k věku dětí není možné používat přesné sportovní názvosloví. V prvním díle Max a Magdalénka představí dětem svého kamaráda méďu Sportíka, za kterým chodí cvičit do jeho brlohu. Sportík dětem předvede cvičení na Rozcvičkovou písničku a potom si ji zacvičí společně. Toto cvičení na Rozcvičkovou písničku se bude opakovat v každém dílu, aby si děti zvykly na to, že rozcvičení před cvičením je důležité. Sportík přinesl do brlohu svého kamaráda kocoura Uhlíka. Děti se naučí jako kočičky motat klubíčko, protahování a „kočičí hřbet“. — Zazní písničky: Hopi, hopi, hop; Kočičí; Rozcvičková.