Adam Václav Michna z Otradovic

Hudební perličky — Adam Václav Michna z Otradovic

Cyklus Hudební perličky, zaměřený na první seznamovací krůčky s klasickou hudbou, je určený hlavně dětem. Uvádí ho přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. — Chtíc, aby spal je koleda, kterou složil rytíř, raně barokní hudební skladatel a básník, trumpetista, varhaník a sbormistr Adam Václav Michna z Otradovic. Zazpívá ji operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková.