Adam Václav Michna z Otradovic

Hudební perličky — Adam Václav Michna z Otradovic

Seriál Hudební perličky, zaměřený na první seznamovací krůčky s klasickou hudbou, je určený hlavně dětem. Uvádí ho přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté - ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. — Chtíc, aby spal je koleda, kterou složil rytíř, barokní hudební skladatel a básník, trumpetista, varhaník a sbormistr Adam Václav Michna z Otradovic. Zazpívá ji operní pěvkyně Jana Šrejma Kačírková. — Pavel Šporcl říká, že spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. V pětiminutovém televizním pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. — Jednotlivé díly, doplněné dalšími informacemi a kvízem, si děti mohou vyhledat na webových stránkách ČT.