Jak malý Josef ochránil tóru

Pohádky z města osmi bran — Jak malý Josef ochránil tóru

Dnes Petr Vacek bude vyprávět o Tóře. Tóra je kniha psaná hebrejským jazykem na dlouhém svitku pergamenu. Je uložená ve svatostánku v synagoze a Židé si v ní čtou během svátků prastarý zákon. Proč si Židé Tóry váží víc než všech pokladů světa, se dozvíte na příběhu malého Josefa, který jednu takovou Tóru dokázal zachránit.