Pohádky z města osmi bran

Poutavé židovské pohádky

Vypravěč

Pohádky z města osmi bran tvoří výběr židovských pohádek, které nabízejí dětem zábavu i poučení a přibližují kulturní tradice a náboženství židovského národa. Z knihy Ilse Weberové Dobrodinec Báruch vypráví Petr Vacek.

Slovníček


Slovníček židovských výrazů