Jak se stal Avron řezbářem

Pohádky z města osmi bran — Jak se stal Avron řezbářem

Dnešní pohádka začíná v zimě, kdy si Židé připomínají zázrak, který se stal před mnoha lety. Svíčka, která měla hořet pouhý den, vydržela plát dnů osm. Od té doby slaví Židé svátek zvaný Chanuka. A co se během tohoto svátku stalo v rodině chudého vetešníka, který měl syna Avroma, vypráví Petr Vacek.