Johannes Brahms

Hudební perličky — Johannes Brahms

V televizním pořadu Hudební perličky Pavla Šporcla se děti dozvědí o melodiích, které sice každý zná nebo je aspoň jednou zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je vlastně složil. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. Dnes si poslechnou v houslistově podání za klavírní spolupráce Kryštofa Marka Ukolébavku Johannese Brahmse, který byl nezištným podporovatelem našeho Antonína Dvořáka při jeho začátcích. Pavel Šporcl vám též vysvětlí, z čeho se vyrábějí struny a k čemu na houslích slouží kobylka.