George Friedrich Händel

Hudební perličky — George Friedrich Händel

Cyklus pořadů určených hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. V pětiminutovém pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. Cyklus s krátkými animacemi představuje slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. — Tentokrát vám bude houslový virtuos Pavel Šporcl vyprávět o tom, jak se v Anglii proslavil na počátku 18. století saský barokní skladatel Georg Friedrich Händel. Zásluhy na tom neměly jen jeho opery a oratoria, ale také orchestrální Vodní hudba, kterou zkomponoval pro královy projížďky po Temži.