František Drdla

Hudební perličky — František Drdla

Cyklus pořadů určených hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. V pětiminutovém pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. Cyklus s krátkými animacemi představuje slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. — Tentokrát se vyprávění týká houslové školy. Český houslista a hudební skladatel František Drdla (1868-1944) se začal učit hrát na housle už jako malý chlapec. Na rozvoj jeho geniálních schopností měla vliv Pražská konzervatoř. Sláva tohoto houslového virtuosa ve světě mnohonásobně převyšovala slávu domácí. Svůj talent nevyužíval jenom k interpretaci, ale stal se z něj také uznávaný hudební skladatel houslových a komorních skladeb, jichž napsal přes 600. Snad nejpopulárnější byla Serenáda věnovaná Janu Kubelíkovi. Pavel Šporcl vám zahraje dvouminutový Souvenir.