Franz Schubert

Hudební perličky — Franz Schubert

Cyklus pořadů určených hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. V pětiminutovém pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. Cyklus s krátkými animacemi představuje slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. — Tentokrát bude houslista vyprávět o rakouském skladateli Franzi Schubertovi, který kromě symfonií a klavírních sonát napsal přes 600 písní. Jedna z nejznámějších je Ave Maria, která se dnes zpívá většinou na latinský text jako mariánská modlitba a může znít i v úpravě pro housle a klavír.