George Bizet

Hudební perličky — George Bizet

Cyklus pořadů určených hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. V pětiminutovém pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. Cyklus s krátkými animacemi představuje slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. — Houslista se tentokrát bude zabývat operním libretem, které je literárním základem pro následné zhudebnění. Zahraje vám ukázky ze světově nejznámější opery francouzského skladatele Georgese Bizeta, která se odehrává v Seville a má název Carmen. Zazní část písně Habanera v houslovém podání.