Maurice Ravel

Hudební perličky — Maurice Ravel

Cyklus pořadů určených hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. V pětiminutovém pořadu se dozvědí o melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. Cyklus s krátkými animacemi představuje slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné. — V tomto dílu vás houslista seznámí s tvorbou francouzského hudebního impresionisty Maurice Ravela a jeho nejznámější skladbou, jíž je orchestrální Bolero. Doplní i informacemi a perličkami ze života skladatele a jeho další tvorby, a dozvíme se například, proč složil koncert pro levou ruku.