Johann Sebastian Bach

Hudební perličky — Johann Sebastian Bach

Seriál určený hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Tentokrát se diváci zaposlouchají do hudby představitele vrcholného baroka, lipského kantora Johanna Sebastiana Bacha, který pro housle zkomponoval šest svit a partit a také nástrojové koncerty. Dozvíme se také něco o pojmu improvizace a uslyšíme část jeho skladby Suita č. 3 D dur – Air. — Spojením hrané melodie a perliček zajímavostí o konkrétní skladbě, jejím autorovi a historických souvislostech, se hudební dílo stává pro děti atraktivní a snadno zapamatovatelné.