Ludwig van Beethoven

Hudební perličky — Ludwig van Beethoven

Hudební cyklus určený hlavně dětem uvádí přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Tentokrát se zaměří na velikána vídeňského klasicismu. Je jím Ludwig van Beethoven (1770–1827), který kromě klavírních sonát, smyčcových kvartetů a jediné opery Fidelio zkomponoval devět symfonií. U poslední z nich přibral k symfonickému orchestru ještě sborové těleso a sólové pěvce. Vložil jim do úst mírové poselství, které vyjádřil ve své Ódě na radost Beethovenův starší současník Friedrich Schiller. Jeho verše: „V náruč spějte, milióny! Zlíbat svět kéž dáno nám!“ jsou myšlenkou, jíž každoroční mezinárodní hudební festival Pražské jaro oslovuje celý svět a nabádá lidi k přátelství. Óda na radost se také stala hymnou Evropské unie.