Bedřich Smetana

Hudební perličky — Bedřich Smetana

Úvodní díl cyklu je věnován Bedřichu Smetanovi a jeho symfonické básni Vltava. Pořad má zábavnou formou poučit i ty nejmenší děti o známých skladbách klasické hudby, o tónech a melodiích, které každý zná nebo je aspoň zaslechl, ale možná si úplně neuvědomuje, kdo je složil. Každé slavné dílo má svou zajímavou historii, kterou Pavel Šporcl prezentuje i s ukázkami. Díky spojení hrané melodie a perliček, zajímavostí o konkrétní skladbě a jejím autorovi, se hudební dílo stává pro dětského diváka atraktivní a snadno zapamatovatelné. — Má vlast je cyklus šesti symfonických básní českého skladatele Bedřicha Smetany, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou. Její jednotlivé části mají názvy: Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Smetanovo vrcholné dílo vzniklo v letech 1874 až 1879, kdy byl již skladatel zcela hluchý. — První uvedení Mé vlasti, jakožto šestidílného cyklu, se uskutečnilo 5. listopadu 1882. Premiéra se odehrála v sále na Žofíně, cyklus byl nacvičen Výpomocným spolkem členů sboru a orchestru královského zemského českého divadla pod vedením dirigenta Adolfa Čecha.