Camille Saint-Saëns

Hudební perličky — Camille Saint-Saëns

Cyklus zaměřený na první seznamovací krůčky s vážnou hudbou je určený hlavně dětem. Uvádí ho přední český houslový virtuos Pavel Šporcl, kterého doprovázejí hosté – ať už profesionální muzikanti nebo i talentované děti. Pořad s krátkými animacemi představí slavné hudební skladatele a ukázky jejich tvorby. Tentokrát se podíváme na hudební odkaz pozdně romantického francouzského skladatele Camilla Saint-Saënse (1835-1921) a jeho zábavnou skladbu Karneval zvířat, kde vedle orchestru vystupují i dva sólové klavíry. Postupně nás provázejí jakousi zvukovou zoologickou zahradou, kde jednotlivá zvířata představují hudební nástroje. Neopomeneme známé skladby Ludwiga van Beethovena, jako jsou oblíbená klavírní miniatura Pro Elišku a sonáta opěvující měsíční svit.