Tajemné vakuum

Já budu Einsteinem! — Tajemné vakuum

Tentokráte se seznámíme s Pascalem. Tedy dokonce dvěma Pascaly! První je nový krysák Tondy, který mu dal jméno po slavném fyzikovi. A ten druhý, jak tušíte, je právě onen slavný fyzik, který se dětem zjeví a vysvětlí jim, na co při svém bádání přišel. Děti se dozvědí, jaké fyzikální zákony panují ve vakuu. Na první pohled se vakuum chová netečně, nepozorujeme v něm žádný projev působení částic. Proto se v něm plyny prudce rozpínají, kapaliny vaří a zvuk se nešíří. Ale pokud se podíváme pod povrch, zjistíme, že nic není absolutní, ani prázdnota ne.