Krystaly jsou užitečné!

Já budu Einsteinem! — Krystaly jsou užitečné!

Krystaly působí záhadně. Mnoho lidí v minulosti i nyní věří, že mají magickou moc. Na kloub se jim snaží přijít i naši hrdinové. Stázka klukům prozradí, že se krystaly dají používat i při výrobě elektrické energie. Matěj s Tondou tomu nechtějí věřit a utíkají za profesorem, aby jim vše vysvětlil. Na uvítanou je čeká dárek – krásné halové jevy, lomení světla přes krystaly. Profesor jim také spolu s významnými fyziky z historie poví, k čemu se krystaly dají používat.