Svět v jednom domě

Lovci záhad — Svět v jednom domě

Marek se zdá být už docela zkušeným lovcem záhad, ovšem bohužel zjišťuje, že jeho paměť přestává dokonale zaznamenávat vše, co se dozvěděl. Tolik záhad, tolik informací, to přece nemůže jeden mozek pojmout. Zneklidněn faktem, že si už dost věcí nepamatuje, nachází uspokojení ve starém dobrém pořekadle, že opakování je matka moudrosti. Na druhou stranu ho také zajímá, jak vůbec lidská paměť funguje, a proto mu Honza pomůže zjistit její tajemství u odborníka. — Funkce paměti se dá vyjádřit třemi slovy – vlož, podrž, vybav – chcete-li kódování, uchovávání, vybavovaní. Každá nová informace přicházející do paměti je kódována, přičemž součástí takového kódování je přiřazování významu. To probíhá na základě srovnávání s již uloženými informacemi. Nové zkušenosti, zážitky, zkrátka jakékoli podněty umožní přeskupení již existujících pamětních stop a tím i vytvoření nových informací a jejich používání. Díky tajnému pozvání Michaela Marek objevuje záhadný dům, iQlandii, kde si může všechny své nabyté znalosti zopakovat a vyzkoušet. Marek se cítí dosti znalým na to, aby mohl zastoupit prakticky jakoukoli odbornou profesi, proto se stává geologem, lékařem a třeba i chemikem. Podaří se mu nás přesvědčit o jeho genialitě?