Země pod pokličkou

Lovci záhad — Země pod pokličkou

Sami to vidíme – stále častější extrémní počasí, jako jsou povodně, sucha, nebo vichřice, které páchají obrovské škody. Příčinou je postupující globální oteplování. Růst průměrné teploty má i mnoho dalších nežádoucích účinků: tání ledovců, úbytek pitné vody, nové nemoci a noví rostlinní škůdci, neúroda a hlad. Marek s Michaelem si nejprve ujasní, jak funguje skleníkový efekt, který je příčinou oteplování zde na Zemi, na Venuši a na Marsu. Ekologové jim vysvětlí, jaké důsledky bude mít oteplování pro živočichy i rostliny kolem nás. Navštívíme výzkumné stanice v Beskydech i na Vysočině, kde napodobují podmínky zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, jaká se předpokládá na konci tohoto století. Poznáme důsledky těchto podmínek pro růst rostlin a kvalitu jejich plodin. Na experimentu si to vyzkouší i Marek s Michaelem. Nad mapou světa se zamyslí, jak by se měl svět změnit, abychom nebezpečné oteplování dokázali alespoň zpomalit.