Perpetuum mobile

Já budu Einsteinem! — Perpetuum mobile

Matěj se pokusí vyrobit do sedmi dnů perpetuum mobile, tedy stroj, který by poháněl sám sebe. Skutečnost, že je perpetuum mobile čirou patafyzikou, poezií ve fyzice, se rozkrývá až postupně. Nejprve Matěje ve slepém nadšení pro věc krotí neúspěšný plzeňský vynálezce Jan Rychtařík. Pak jej následují Tonda i Matějova sestra Stázka, která dokonce narafičí malý vtip, který by měl Matěje probrat ze slepého zápalu pro věc. Ale ani to nepomůže. Profesoru Tycovi tak nezbývá, než s chlapci zajít na patentní úřad, kde pan inženýr Vlasák pověřený registrováním patentů vysvětlí s definitivní platností oběma mladým vynálezcům, co to perpetuum mobile je, a jak funguje, či spíše nefunguje ve světě skutečných vynálezů. Matěj si prožije hluboké zklamání a skepsi, která se však nakonec rozpustí v katarzi. Totiž v radosti z kongeniální výstavy výtvarníka Petra Nikla, který jim předvede svoje Perpetuum mobile – výsledek umělcovy fantazie. Ano, i fyzika musí zůstat především hrou!