Slunce na Zemi

Lovci záhad — Slunce na Zemi

Žádné světlo v noci, žádné teplo v zimě, žádné mobily, natož tablety nebo televize. Nic z toho by nebylo bez energie. Zatím používáme uhlí, uran, vítr, vodu či sluneční paprsky. Co když ale uhlí dojte a obnovitelné zdroje nebudou stačit? Odkud vzít dostatek čisté energie pro budoucí generace? Michael s Markem budou pátrat po ideálním zdroji – bude jím Slunce uvězněné v pozemské kleci? — Jedním z největších problému současného lidstva je absolutní nedostatek čistých zdrojů energie. Budeme po mnohaletém úsilí konečně schopni napodobit podmínky, jaké jsou uprostřed Slunce a získat tak prakticky nevyčerpatelný zdroj čisté energie? — Sen o slunci na Zemi je nejnáročnějším úkolem současné vědy a techniky. Marek s Michaelem jdou po stopách záhady, jak tuto vizi fyziků v pozemských podmínkách uskutečnit. Začínají u nás. Pár kroků od Vltavy na Starém Městě objevují nejstarší zařízení s podivným označením „tokamak“ a důvěrnou přezdívkou „Golem“. Spolu s fyziky a jejich studenty na ČVUT poznávají podstatu magnetické pasti na sluneční plazma. Uvnitř reaktoru Compass v Ústavu fyziky plazmatu AV ČR v Praze Ďáblicích je zase vedle sebe téměř absolutní nula, kterou vyžadují supravodivé cívky, a 150 miliónů stupňů, které má žhavé plazma. Lovci se také seznamují s účastí našich fyziků na stavbě předobrazu termonukleární elektrárny budoucnosti – ITER, jehož uvedení do provozu je plánováno na rok 2025.