Matematika krásy

Lovci záhad — Matematika krásy

Fibonacciho posloupnost, Delaunayova triangulace, Voroného diagram, zlatý řez, fraktály ... Pojmy z matematiky budí v Markovi hrůzu jen do té doby, než se přesvědčí, že jde vlastně o popis toho, jak se vytváří větve stromu, motýlí křídla, ulity nebo včelí plástve. Jsou to také principy, které používá člověk, když staví domy nebo buduje mobilní sítě. Matematika není jen abstraktní věda, je to zákonitost světa kolem nás a jeho krásy.