Velké vymírání

Lovci záhad — Velké vymírání

Podle výzkumu a pozorování biologů a ekologů probíhá v současné době šesté velké vymírání v dějinách Země. Michael s Markem zjišťují, jak a proč k těmto vymíráním v dávné minulosti docházelo. Na pravou míru uvedou příčiny zániku dinosaurů před 65 milióny let. Tehdy na Zemi nedopadla jedna, ale hned dvě velké planetky. Michael s Markem si také zahrají na opravdovou vědeckou detektivku, kdy odhalí největší katastrofu pro život před 250 milióny let. Nakonec se vracejí k současnému vymírání. Podle nejnovějších výzkumů probíhá tisíckrát rychleji než všechna předchozí. Co tuto pohromu způsobuje? Poprvé v dějinách je to jeden živočišný druh, který se přemnožil: Homo sapiens – člověk rozumný. Nejnebezpečnější tvor v dějinách Země. Je možné ještě probíhajícímu vymírání zabránit? — Michael v pokusech Markovi předvede vlastnosti plynů, které tvoří pozemskou atmosféru. Nejprve zjistí, zda podporují hoření. A pak otestují, jak nebezpečný skleníkový plyn oxid uhličitý pohlcuje tepelné záření.