Včela

Videoatlas naší přírody — Včela

Včela medonosná je zástupcem tzv. společenského hmyzu, jehož úloha v přírodě je nenahraditelná. Díky opylování květů je možné využívat výnosů kulturních plodin. Již ve středověku člověk pochopil význam tohoto živočicha a začal pro něj budovat úly a včelíny. Péčí o včelstva měl zajištěnou úrodu v okolí svého domova a rovněž mohl využívat jejich vlastní produkty – med a vosk. V současné době populaci včel decimují především roztoči způsobující varroázu, jíž se dá však dnes předcházet zejména genetickým šlechtěním.